Tjänster

Takbyte och takrenovering

Vi utför takrenovering och takbyten på villor, fritidshus och de flesta olika typer av fastigheter. Oavsett vilken typ av tak du önskar så kan vi hjälpa dig. Vi renoverar och lägger nya tak i tegel, plåt och papp. Vi har över 40 års erfaremhet av att lägga om tak och kan därmed göra ett arbete som kommer att tåla det svenska klimatet och det slitage som det medför. Vi har redan lagt över 1000 villatak - anlitar ni oss så kan ni vara trygga i att arbetet blir korrekt genomfört.

Taksäkerhet

Ibland behöver man kunna röra sig uppe på taket, för att skotta och sköta underhåll. För att man ska kunna göra det på ett säkert sätt så behöver man ett säkert takskydd. Vi kan hjälpa till att montera takskydd av alla slag på alla typer av tak. Kontakta oss så kommer vi gärna ut och besiktigar ditt tak så kan vi ge förslag på vilka skyddsåtgärder som är lämpliga. Om ni tecknar ett serviceavtal med oss så kan vi komma ut och besiktiga takskyddet minst en gång om året. Vi utför dessutom de kompletteringar som behövs.

takmålning stockholm

Snöskydd

På vintern kan det samlas mycket snö och is på taket, något som kan utgöra en fara, både för människor och egendom. Fastighetsägaren är enligt ordningslagen skyldig att se till snö och is skottas bort från taket. Hör av dig till oss om du vill ha hjälp med kompetent snöskottning på taket. Vi skottar taket på alla typer av fastigheter, stora som små. Vårt snöskottningsavtal är en trygg försäkring mot riskabla mängder snö på taken.

Reparationer och service

Vi kan även förlänga ditt taks livslängd genom att ta hand om det. Löv, spillning från fåglar och annan bråte kan i längden orsaka fuktskador på taket om det inte åtgärdas i tid. Vi kan hjälpa dig att städa taket och hålla det rent. Vi kan även täta eventuella läckor och lagar eventuella rostskador. Teckna ett serviceavtal med oss – då kan du känna dig trygg i att ditt tak är i goda händer.

 

Här kan du läsa mer om vår kompetenta takmålning i Stockholm.

 

Låt en takmålning höja värdet på ditt hus!